Klachten

Alhoewel wij streven naar de best haalbare service kan er ook bij ons wel eens iets misgaan.

Bijvoorbeeld omdat je niet hebt gekregen wat je verwachtte, vanwege een onverwacht technisch probleem of omdat je van mening bent dat de kwaliteit of de kleurstelling toch te wensen overlaat. Neem in dat geval eerst contact op met de EpicLight helpdesk, dan proberen we je probleem met behulp van onze helpdesk al direct op te lossen.
T 06-270 088 17
E info@epiclight.nl. 

Blijkt een oplossing niet realiseerbaar, ben je tòch niet tevreden en besluit je alsnog een bezwaar kenbaar te willen maken, doe dat dan conform ons EpicLight stappenplan:

  1. Klachtmelding. Het kan van belang zijn dat EpicLight gaat kijken in verband met bijvoorbeeld door EpicLight te dragen herstelkosten naar aanleiding van het door jou gemelde bezwaar. Indien het geleverde product beschadigd is of een gebrek vertoont is de wettelijke klachttermijn 2 maanden. EpicLight verzoekt u echter uw klacht binnen binnen 8 werkdagen na ontvangst van het product, m.b.v. nauwkeurig geformuleerde gegevens bij EpicLight in te dienen. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR platform.

  2. Een klachtmelding hoort schriftelijk te worden gedaan met behulp van een volledig ingevuld klachtmeldingsformulier inclusief alle relevante product- en klachtgegevens. Ook hebben wij de EpicLight aankoopbon (per email ontvangen) en bij voorkeur het EpicLight uitleveringsbewijs (vrachtbrief) daarbij nodig.
    Ons klachtmeldingsformulier kun je aanvragen door onderstaande velden in te vullen. Wij zullen dan binnen 24u reageren (m.u.v. het weekend).

  3. Op het moment dat EpicLight in het bezit is van al deze noodzakelijke informatie kan de klacht binnen 14 dagen in behandeling worden genomen. De toetsing en eventuele bevindingen daarvan worden vermeld op datzelfde klachtmeldingsformulier.

  4. Indien er goederen in aanmerking komen voor retourname, dan vragen we je nog wel een compleet ingevulde retourbon in te vullen om de retour te helpen realiseren.

  5. Als alles stappen goed zijn afgewerkt wordt het transport van de betreffende aanvraag snel door EpicLight afgehandeld.