Welke subsidies gelden er voor LED verlichting?

Laatste update op 2016/06/28 door Admin.

Er zijn drie soorten subsidies op duurzame verlichting

EIA = energie investeringsaftrek

KIA = kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

En de subsidieregeling voor sportverenigingen en stichtingen

De regeling word jaarlijks aangepast kijk voor actuele info op:                                                                          

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/energie-investeringsaftrek-eia

Ga terug